skip to Main Content
Menu

De reductie van stikstof in de (land)bouwsector

De kritische depositiewaarde die geldt voor stikstof wordt in Nederland overschreden. Het betreft hier meer bepaald de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de natuur op een aanzienlijke wijze wordt aangetast. Bovendien is het zo dat er in ons land ook kan worden vastgesteld dat verschillende emissies zorgen voor een negatieve impact op onze luchtkwaliteit. Het gaat hierbij dan concreet om stikstofoxiden en om ammoniak. Beiden oefenen zowel direct als door hun bijdrage aan de vorming van fijnstof een negatieve invloed uit op onze natuur. Verschillende sectoren blijken een significante bijdrage te leveren aan dit probleem. Het gaat daarbij dan onder meer om de bouw- en de landbouwsector. Welk probleem zich hierbij voordoet en wat er daar aan kan worden gedaan vertellen we je graag op deze pagina.

40% van neerslaande stikstof is afkomstig uit de landbouw

40 procent van de neerslaande stikstof in Nederland is afkomstig uit de landbouwsector. Deze sector heeft dan ook van de overheid de opdracht gekregen om haar uitstoot drastisch af te bouwen. Eén van de veelgenoemde maatregelen zou zijn om de veestapel te halveren. Voor heel wat boeren geldt dat ze er echter maar weinig in zien om hun bedrijf te stoppen of kleiner te maken. Bovendien werd eerder ook al benadrukt dat dit Desastreus zou zijn voor de werkgelegenheid en de investeringen in de volledige keten.

Welke maatregelen kunnen er dan wel worden genomen?

Het inperken of stopzetten van een groot aantal ondernemingen binnen de sector van de landbouw zou dus geen positief effect teweegbrengen. Dit gezegd hebbende is de vraag die vaak wordt gesteld welke mogelijke oplossingen er dan wel benut kunnen worden. Wat dit betreft zou er bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan het gebruikmaken van stikstofarm veevoer. Dat is echter niet alles. Daarnaast zou ook het scheiden van de urine van de mest van koeien een niet onaanzienlijk verschil kunnen uitmaken.

Voor heel wat boeren geldt echter dat zij vermoeden dat dit een aanzienlijke aanpassing aan hun infrastructuur met zich mee zou brengen, maar dat is eigenlijk niet juist. Een kleine aanpassing door bijvoorbeeld een zekere helling te voorzien kan er bijvoorbeeld reeds voor zorgen dat dit mogelijk wordt gemaakt. De urine zal dan immers naar beneden glijden terwijl de vastere mest gewoon op de plaats zal blijven liggen. Deze werkwijze toepassen zal tot slot ook het leefcomfort van het dier in kwestie niet negatief beïnvloeden.

Wat met de bouwsector?

Niet alleen de landbouwsector, maar ook de bouwsector staat er om bekend verantwoordelijk te zijn voor een significant gedeelte van de uitstoot aan stikstof waarvan sprake is in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top